| Hizmetlerimiz | 360° Bakış
Yaşayan tesislerinizde doğru enerji kullanımı ve verimliliğin ölçümlendirilmesinde , atıl enerji kapasitelerinin belirlenmesin de, tam güvenlikli bir alt yapıya kavuşturulmasında toplam tasarruf ve kapasiteye yönelik tespitleri kapsamaktadır.
> Ölçüm ve Analiz
 • > Topraklama ölçümleri
 • > Termal Analiz
 • > Kaçak Akım Rölesi Fonksiyon Testi
 • > Nokta bazlı kaçak akım miktarı ölçümleri
 • > Harmonik Ölçümler
 • > Toplam enerji büyüklüklerinin hedeflenen zaman dilimlerine göre ölçümlendirilmesi
 • > Motor Vibrasyon ve Rulman Ömrü Ölçümü
 • > HVAC performans Testi
 • > Aydınlatma Şiddeti Ölçümü
> Enerji Güvenliği
 • > Kablo kesitleri,kablolama düzeni kontrolleri
 • > Elektrik hatlarına ait seçilen şalt malzemelerinin beslediği ekipmanlara göre kontrolü.
 • > Aşırı –Düşük gerilimlere ve aşırı akımlara karşı ekipmanların korunmasına yönelik iyileştirme uygulamaları
 • > Darbe gerilimlerine karşı hassas cihazların korunmasına yönelik analizler.
 • > Topraklama sistemlerinde eş potansiyel baraların tesis içerisinde birbirleri olan irtibatının kontrolü ve uygulamaya ait genel kontroller.
 • > Enerji güvenliğinde prosese özel yöntemlerin geliştirilmesinde katkı sunmak.
> Elektromekanik Altyapı Proje ve Etiketleme
 • > Elektrik dağıtım panolarındaki şalt malzemelerin mevcut çalışan sistem ile etiketleme uyumluluğunun kontrolü.
 • > Mekanik ekipman ve hatlarının mevcut çalışan sistem ile etiketleme uyumluluğunun kontrolü.
 • > Elektrik ve mekanik alt yapıya ait projelerin mevcut prosese göre güncelliğinin kontrolü.
> Ekipman ve Kullanıcı Güvenliği
 • > Elektrik dağıtım panolarındaki şalt malzemelerin mevcut çalışan sistem ile etiketleme uyumluluğunun kontrolü.
 • > Mekanik ekipman ve hatlarının mevcut çalışan sistem ile etiketleme uyumluluğunun kontrolü.
 • > Elektrik ve mekanik alt yapıya ait projelerin mevcut prosese göre güncelliğinin kontrolü.
> Enerji Verimliliği Fırsatları
 • > Yaşayan binalarda enerji tüketimi ile çalışan ekipmanların bir çoğu üzerinde ayrı ayrı analizler yaparak enerji verimliliği fırsatlarını ortaya çıkarmak.
 • > Mesai saatleri içersinde ve dışındaki enerji tüketimleri ölçülerek,öngörülememiş fazla enerji tüketimlerini minimize etmek.
> Raporlama360° Bakış ile yapılan çalışmaların raporlandırılması.
Bize Yazın Tüm soru ve görüşleriniz için bize yazabilirsiniz. Yetkili arkadaşlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır. İlginize Teşekkür ederiz.